Starlink จะเปิดให้บริการที่ไทยในปี 2022?

17.02.2564
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ Starlink ได้เปิดให้ผู้สนใจจองคิวใช้บริการโดยจะต้องวางเงิน 99USD เพื่อจองคิวการได้รับบริการจาก Starlink ทำให้ต่อมา กสทช. ออกมาบอกว่าว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนั้นจะต้องมีการขออนุญาตประเทศที่จะเข้าไปให้บริการก่อนนะจ๊ะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร #WTF หยิบมาเล่าให้ฟังค่ะ

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ Starlink ได้เปิดให้ผู้สนใจจองคิวใช้บริการโดยจะต้องวางเงิน 99USD เพื่อจองคิวการได้รับบริการจาก Starlink ทำให้ต่อมา กสทช. ออกมาบอกว่าว่าการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนั้นจะต้องมีการขออนุญาตประเทศที่จะเข้าไปให้บริการก่อนนะจ๊ะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร #WTF หยิบมาเล่าให้ฟังค่ะ


เอพิโสดล่าสุด

เอพิโสด #WTF ทั้งหมด