Podcast พอดแคสต์ WTF EP87-คลายสงสัยเรื่องซีพียู-instagram

คลายสงสัยเรื่องซีพียูของน้ำหวาน

9.12.2563
Episode นี้ น้ำหวานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ CPU เยอะแยะมากมาย ทั้งเรื่องขนาดการผลิต, การใช้พลังงาน รวมไปถึงเรื่องของ Thermal Compound ลองมาฟังกันดูค่ะ ว่านายบอสจะมีคำตอบให้อย่างไรบ้าง

Episode นี้ น้ำหวานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ CPU เยอะแยะมากมาย ทั้งเรื่องขนาดการผลิต, การใช้พลังงาน รวมไปถึงเรื่องของ Thermal Compound ลองมาฟังกันดูค่ะ ว่านายบอสจะมีคำตอบให้อย่างไรบ้าง


เอพิโสดล่าสุด

เอพิโสด #WTF ทั้งหมด