Podcast พอดแคสต์ WTF EP86-5G ไทย ปลายปี 2020-instagram

5G ไทย ปลายปี 2020

2.12.2563
เกือบหนึ่งปีแล้วที่ประเทศไทยมี 5G ใช้งานกัน แล้วอยากทราบไหมว่าเป็นอย่างไร มีการพัฒนาไปถึงไหนแล้ว คลื่น 700 MHz และ 2600 MHz ของไทยเราอินดี้ หรือ กสทช. ล่วงรู้อนาคต ต้องติดตามฟังกันใน EP นี้แล้วล่ะค่ะ

เกือบหนึ่งปีแล้วที่ประเทศไทยมี 5G ใช้งานกัน แล้วอยากทราบไหมว่าเป็นอย่างไร มีการพัฒนาไปถึงไหนแล้ว คลื่น 700 MHz และ 2600 MHz ของไทยเราอินดี้ หรือ กสทช. ล่วงรู้อนาคต ต้องติดตามฟังกันใน EP นี้แล้วล่ะค่ะ


เอพิโสดล่าสุด

เอพิโสด #WTF ทั้งหมด