Podcast พอดแคสต์ WTF EP78-ความคืบหน้า 700MHz Clearance-instagram

ความคืบหน้า 700MHz Clearance

7.10.2563
EP นี้นายบอสชวนน้ำหวานมาอัพเดตความคืบหน้าของการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700MHz จากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ไปให้ฝั่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมใช้งานกัน จะสำเร็จทันตามกำหนดการหรือไม่ เปลี่ยนอุปกรณ์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มาฟังกันเลยค่ะ 

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700MHz คือการเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTT) บางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ที่ใช้เทคโนโลยี 4G/5G เพื่อให้มีการใช้งานความถี่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

เป็นการปรับเปลี่ยนการใช้งานคลื่นความถี่เดิม ย่าน 510 – 790 MHz เปลี่ยนเป็น 470 – 694 MHz เพื่อจะได้นำคลื่นความถี่ย่าน 703 – 748 MHz และ 758 – 803 MHz ไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยจะสามารถเปิดให้บริการระบบ 4G/5G ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 (ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ฯ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

แผนการดำเนินการ จะแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ภาค
1. ภาคใต้ จำนวน 36 สถานี (2 กย – 2 คต 63)
2. กรุงเทพและปริมณฑล รวมพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 2 สถานี (5 ตค 63)
3. ภาคเหนือ จำนวน 42 สถานี (7 ตค – 12 พย 63)
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 44 สถานี
5. ภาคใต้ จำนวน 23 สถานี

ทั้งนี้ ถ้ามีปัญหาหลังการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่ของคุณ สามารถสอบถามได้ที่ Call Center 020-700-700

“กลับมาครบจบที่จูน”


เอพิโสดล่าสุด

เอพิโสด #WTF ทั้งหมด