Podcast-Sophies-ep-033-IG

มุมมองการใช้ชีวิตดี ๆ จาก “ฐิติญา ภูสาแก้ว” (2)

24.02.2564
เรากลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องการรับมือกับคำติ อคติ หรือ คำพูดเชิงลบของคนรอบข้างกับพี่เดียร์ ฐิติญา ภูสาแก้ว รวมถึงประสบการณ์การเจอ Homophobic พี่เดียร์เจอะเจออะไรมาบ้าง ไปฟังกันค่ะ

เรากลับมาพูดคุยกันต่อเพื่อเป็นประโยชน์ และได้มุมมองชีวิตดี ๆ โดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับคำติ อคติ หรือ คำพูดเชิงลบของคนรอบข้างกับพี่เดียร์ ฐิติญา ภูสาแก้ว รวมถึงประสบการณ์การเจอ Homophobic พี่เดียร์เจอะเจออะไรมาบ้าง ไปฟังกันค่ะ