Early ไม่ Error เกษียณอายุก่อนกำหนดอย่างไร ? ให้รอดเรื่องเงิน !!!

7.02.2564
ถ้าอยาก Early Retire เราควรเตรียมตัววางแผนการเงินอย่างไรให้รอดโดยเฉพาะเรื่อง ‘เงิน’ อีพีนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงจากพี่วรรณ – กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ เมื่อเธอตัดสินใจ Early Retire อะไรทำให้เธอกล้าตัดสินใจ เธอวางแผนชีวิตอย่างไรในทางการเงิน ทั้งเรื่องการเก็บออม การใช้จ่าย และการลงทุน รวมถึงข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่วางแผนเกษียณก่อนกำหนดและคนที่กำลังอยู่ในวัยทำงานทุกช่วงอายุ ไปฟังรายละเอียดกันค่ะ

ลำพังเกษียณอายุตามเวลา (60 ปี) ก็กังวลใจเรื่องเงินกันอยู่แล้วว่าจะพอหรือไม่ ยิ่งต้องมาเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retire) จะน่ากังวลแค่ไหน หากไม่ได้คาดคิดมาก่อน แล้วเราควรเตรียมตัววางแผนการเงินอย่างไรไม่ให้มีปัญหา

EP นี้ บิวชวน พี่วรรณ – กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ มาแชร์ประสบการณ์ตรง เมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Early Retire จากองค์กรสื่อชั้นนำระดับประเทศ ด้วยวัยยังไม่ถึงเลข 5 อะไร ? ทำให้เธอกล้าตัดสินใจ

และเธอมีการวางแผนชีวิตในเรื่องการเงินทั้งการเก็บออม การใช้จ่าย และการลงทุน รวมถึงข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่วางแผนเกษียณก่อนกำหนดและคนที่กำลังอยู่ในวัยทำงานทุกช่วงอายุ

เรื่อง “เงิน” อาจไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่เราก็ต้องยอมรับว่า “เงิน” เป็นพื้นฐานของชีวิต ไม่ว่าคุณจะเกษียณอายุก่อนกำหนด เกษียณอายุตามเวลา ถ้าเรามีการวางแผนการเงินมาอย่างดี และตระหนักถึงความจริงของโลกเสมอว่า “ความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ตัวงาน แต่อยู่ที่ตัวเรา” ไม่ว่าจะสถานะไหน เชื่อว่า “คุณต้องรอด” ค่ะ ✌️

กนกวรรณ กนกวนาวงศ์