ผีให้หวย

25.12.2563
เรื่องปกติของคนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลคือ การเดินทางกลับบ้าน “เวียร์” แขกรับเชิญในอีพีนี้ ก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานีเหมือนเดิม แต่เส้นทางที่กลับบ้านในครั้งนี้กลับไม่เหมือนเดิม ร่วมสัมผัสความหลอนไปพร้อมกับ ปาย-อีฟ บันทึกหลอน

เรื่องปกติของคนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลคือ การเดินทางกลับบ้าน “เวียร์” แขกรับเชิญในอีพีนี้ ก็เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานีเหมือนเดิม แต่เส้นทางที่กลับบ้านในครั้งนี้กลับไม่เหมือนเดิม

ร่วมสัมผัสความหลอนไปพร้อมกับ ปาย-อีฟ บันทึกหลอน


เอพิโสดล่าสุด

เอพิโสด บันทึกหลอน ทั้งหมด