EP060 For instagram

สุดท้าย

20.02.2564

อีพีสุดท้ายนี้ มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังกันนิดหน่อยครับเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมา

สวัสดี และลาก่อนครับ

พบกันใหม่ ที่ใดที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง

รัก

บีเบนซ์

อีพีสุดท้ายนี้ มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังกันนิดหน่อยครับ
เพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมา

สวัสดี และลาก่อนครับ
พบกันใหม่ ที่ใดที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง

รัก
บีเบนซ์