Clubhouse / พาดหัวข่าว / คำขวัญ

13.02.2564
Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ Clubhouse คล้ายกับสภากาแฟยังไง / พาดหัวข่าวมักบอกอ้อม ๆ  ในสิ่งที่เรารู้ดันอยู่แล้วว่าคืออะไร / คำขวัญ คือของดีของทุกจังหวัดที่เคลือบด้วยการคล้องจองที่งดงาม

Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ Clubhouse คล้ายกับสภากาแฟยังไง / พาดหัวข่าวมักบอกอ้อม ๆ  ในสิ่งที่เรารู้ดันอยู่แล้วว่าคืออะไร / คำขวัญ คือของดีของทุกจังหวัดที่เคลือบด้วยการคล้องจองที่งดงาม