คำขวัญวันเด็ก / โควิด / ไทยชนะ

9.01.2564
Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ มาชำแหละคำขวัญวันเด็กปีนี้ร่วมกันว่าคนแต่งจะบอกอะไรเรา | ดูคำขวัญวันเด็กย้อนกลับไป 28 ปี เท่าอายุของบีเบนซ์ว่ามีอะไรบ้าง | โควิดเปลี่ยนอะไรเราบ้าง | ทำไมความลับถึงไม่มีในยุคโควิด | ไทยชนะให้อะไรกับเรา | เครื่องยิงอุณหภูมิกับการแอคติ้งของทั้งสองฝ่าย ทั้งหมดใน EP. 54 นี้ครับ – เล่าอะไรไม่เล่า ปี 2 –

Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ

– มาชำแหละคำขวัญวันเด็กปีนี้ร่วมกันว่าคนแต่งจะบอกอะไรเรา

– ดูคำขวัญวันเด็กย้อนกลับไป 28 ปี เท่าอายุของบีเบนซ์ว่ามีอะไรบ้าง

– โควิดเปลี่ยนอะไรเราบ้าง

– ทำไมความลับถึงไม่มีในยุคโควิด

– ไทยชนะให้อะไรกับเรา

– เครื่องยิงอุณหภูมิกับการแอคติ้งของทั้งสองฝ่าย

ทั้งหมดใน EP. 54 นี้ครับ

– เล่าอะไรไม่เล่า ปี 2 –