ปีใหม่ / เค้าท์ดาวน์ / ทำบุญ

4.01.2564
Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ ปีใหม่เกิดขึ้นได้ยังไง? เราทำอะไรในวันปีใหม่? ข้ามปีทำอะไรดีที่สุด? ทำบุญปีใหม่ยังไงให้ไม่ได้บุญ? ทำบุญปีใหม่ยังไงให้ได้เล่นสงกรานต์? พบทั้งหมดนี้ใน EP. 53 ครับ -เล่าอะไรไม่เล่า ปี 2-

Episode นี้ว่าด้วยเรื่องของ ปีใหม่เกิดขึ้นได้ยังไง? เราทำอะไรในวันปีใหม่? ข้ามปีทำอะไรดีที่สุด? ทำบุญปีใหม่ยังไงให้ไม่ได้บุญ? ทำบุญปีใหม่ยังไงให้ได้เล่นสงกรานต์? พบทั้งหมดนี้ใน EP. 53 ครับ

-เล่าอะไรไม่เล่า ปี 2-