Podcast พอดแคสต์ เล่าอะไรไม่เล่า EP52-ส่งท้ายปีเก่า-instagram

ส่งท้ายปีเก่า

27.12.2563
ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจบปีที่ผมอยากเล่าให้คุณฟัง พบกับปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ครับ

ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจบปีที่ผมอยากเล่าให้คุณฟัง

พบกับปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ครับ