Podcast พอดแคสต์ ก้าวแรก ครูดิน EP91-ฝึกเด็กวิ่งให้ปลอดภัย-instagram

ฝึกเด็กวิ่งให้ปลอดภัย

8.01.2564
เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า Episode นี้ ผมและครูดินจึงขอมาพูดถึงการสนับสนุนและพัฒนาให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราประสบความสำเร็จในด้านกีฬาตามเป้าหมายที่เค้าหวังไว้ เราจะช่วยสนับสนุนเค้าได้อย่างไรบ้าง ไปฟังรายละเอียดกันเลยครับ

สวัสดีวันเด็กแห่งชาติครับเพื่อนรักนักวิ่ง เพื่อให้เหมาะกับวันเด็กผมและครูดินเลยตั้งใจที่จะมาคุยกันถึงการพัฒนาสมรรถภาพของเด็ก ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ฝันของเด็ก ๆ ที่มีความสนใจในเรื่องกีฬาประสบความสำเร็จครับ

เราอาจเคยได้ยินว่าการให้เด็กออกกำลังกายหนัก ๆ จะทำให้แคระแกร็น การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ หรือว่าตัวเล็กกว่าปกติ เราจะดูแลการออกกำลังกายและดูแลด้านอื่น ๆ ของเด็กอย่างไรให้เหมาะตามวัย ?

ถ้าเราเห็นแววพัฒนาการในทิศทางที่ดี เราจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร และมีกระบวนการซ้อมที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแนะนำไหม ?

Episode นี้ ผมชวนครูดินมาให้คำตอบและแชร์มุมมองการพัฒนาสมรรถภาพด้านกีฬาของเด็ก เพื่อให้เค้าสามารถทำสำเร็จตามฝันหรือเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ และเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนลูก ๆ หลาน ๆ ของคุณครับ