Podcast พอดแคสต์ คอไวน์ EP39-ประเทศเยอรมนี เจ้าแห่งไวน์ Riesling-instagram

ประเทศเยอรมนี…เจ้าแห่งไวน์ Riesling

1.11.2563
ปุ้ยและพี่หนุ่ย สุนทร ลาภมูล คอไวน์ชั้นครู ขอแชร์ Surprised facts จากประเทศเยอรมนีที่ไม่ได้มีดีแค่เบียร์ ขาหมูชิ้นใหญ่ และไส้กรอก ไวน์ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจที่สู้กับประเทศฝรั่งเศสได้อย่างทัดเทียม ไวน์เยอรมนีมีความโดดเด่นอะไร ผลิตไวน์ประเภทใดบ้าง ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเกรดคุณภาพ ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

10 คำศัพท์สำหรับ EP นี้ค่ะ

Müller-Thurgau (มูเล่เออร์ ทูเออเกา)

คือ องุ่นเขียวที่ถูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างองุ่นพันธุ์ Riesling และ Madelein Royale รู้จักกันในชื่อ Rivaner ถ้าเป็นประเภทไม่หวาน เป็นองุ่นพันธุ์ที่ปลูกแพร่หลายมากพอ ๆ กับองุ่นพันธุ์ Riesling มีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซับซ้อน Light body หอมกลิ่นดอกไม้โดดเด่น และมี Acidity ไม่สูง สามารถนำไปทำ Sparkling wine ได้ด้วย

Tafelwein (Table wine)

หมายถึง ไวน์เกรดต่ำที่สุดของเยอรมนีผลผลิตทั้งหมดจะซื้อขายเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

Landwein (Country wine)

หมายถึง ไวน์ที่มีเกรดสูงขึ้นมากกว่าประเภท Tafewein (Table wine) และเป็นไวน์ที่ไม่มีการส่งออกเช่นกัน

Qualitatswein Bestimmber Anbaugebiete wine

หรือ QbA หมายถึง ไวน์คุณภาพที่ต้องผลิตมาจาก 13 เขตปลูกไวน์เท่านั้น และเป็นไวน์ที่ส่งออกได้

Pradikatswein

หมายถึง ไวน์คุณภาพดีมาก และองุ่นที่ใช้ทำไวน์ในชั้นนี้ต้องมีระดับน้ำตาลในผลองุ่นตามกฎ ถ้าองุ่นมีระดับน้ำตาลมากกว่าหมายถึงไวน์ที่มีคุณภาพและทำราคาได้ดี สามารถแบ่งออกได้หกระดับ ได้แก่ Kabinett (คาบิเน็ต), Spätlese (สปัดเลเซอร์), Auslese (เอาส์เลเซอร์), Beerenauslese หรือ BA, Trockenbeerenauslese หรือ TBA, และ Eiswein (ไอซ์ไวน์)

Kabinett (คาบิเน็ต)

หมายถึง ไวน์ทั่วไป ดื่มง่าย มีราคาถูกที่สุดในบรรดา Pradikatswein

Spätlese (สปัดเลเซอร์)

หมายถึง องุ่นที่เก็บเกี่ยวช้ากว่าปกติ (Late harvest) มีความสุกฉ่ำ ซึ่งจะมีระดับความหวานมากกว่า Kabinett

Auslese (เอาส์เลเซอร์)

แปลตรงตัวว่า Selected harvest คือ พวงองุ่นที่ถูกคัดเลือกเป็นพิเศษ จะคัดแบบสุกมากกว่า Spätlese ซึ่งจะให้รสชาติที่มีความเข้มข้น และมีมิติมากขึ้น พวงไหนที่สุกไม่ได้มาตรฐานนี้จะถูกโยนทิ้งไป

Beerenauslese (เบียร์แรนเนาส์เลเซอร์)

หรือ BA แปลตรงตัวว่า Late berry harvest เป็นองุ่นที่สุกงอมคาต้นโดยต้องติดเชื้อรา Botrytis ด้วย เพื่อให้ได้น้ำองุ่นที่เข้มข้นพิเศษ มีรสชาติหวานมากกว่า Auslese

Trockenbeerenauslese (ทร็อกเค่นเบียร์แรนเนาส์เลเซอร์)

หรือ TBA แปลตรงตัวว่า Dry berry selection เป็นพวงองุ่นที่ติดเชื้อรา Botrytis ถูกคัดเฉพาะและจะเก็บเฉพาะปีที่ดีมากเท่านั้น เป็นหนึ่งในไวน์ที่มีความหวานที่สุดในโลก