Podcast พอดแคสต์ คอไวน์ EP33-รู้จักไวน์อิตาเลียน 2-instagram

ไวน์อิตาเลียน 101 (Part 2)

20.09.2563
ปุ้ยและพี่แสบ คอไวน์กูรูด้านไวน์อิตาเลียน ชวนมาคุยกันต่อเรื่องกฎในการทำไวน์อิตาเลียน ความหลากหลายของไวน์จากองุ่นพันธุ์พื้นเมืองต่าง ๆ ด้วยเทคนิคสร้างสรรค์สะท้อนวัฒนธรรมอิตาเลียนดั้งเดิมผสานนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก มาดื่มด่ำไปด้วยกันเลยค่ะ

9 คำศัพท์สำหรับ EP นี้ค่ะ

Denominazione di Origine Controllata (เดโนมินาซิโอเน่ ดิ ออริจิเน่ คอนโตรลลาต้า)

คือ กฎหมายควบคุมการผลิตไวน์ ซึ่งจะกำหนดเขตหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในการควบคุม

Vino da Tavola หรือ VDT (วิดีที)

เป็นเทเบิ้ลไวน์เกรดคุณภาพต่ำสุด การผลิตไวน์จะไม่มีกฎเกณฑ์ของรัฐมาบังคับ แต่ก็มีไวน์คุณภาพดีจากหลายแคว้นเป็นไวน์เกรดนี้

Indicazione Geografica Tipica หรือ IGT (ไอจีที)

เป็นไวน์คุณภาพดีกว่า VDT แและถูกผลิตในพื้นที่การผลิตที่กว้างใหญ่มาก ซึ่งกำหนดโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ และต้องทำอย่างเคร่งครัด มีแบบแผน แต่ไม่มากเท่ากับไวน์เกรด DOC

Denominazione di Origine Controllata หรือ DOC (ดีโอซี)

เป็นไวน์คุณภาพดีกว่า IGT เพราะผ่านการผลิตที่เคร่งครัดและมีแบบแผนมากขึ้น เช่น สัดส่วนการใช้พันธุ์องุ่นในแต่ละพื้นที่ที่ทางการกำหนด จำนวนองุ่นต่อพื้นที่ปลูก จำนวนไวน์ที่ได้ต่อจำนวนองุ่นสด วิธีการและระยะเวลาในการเก็บบ่มไวน์ ระดับแอลกอฮอล์ในไวน์ และจะต้องถูกตรวจวิเคราะห์โดยผ่านทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ อย่าง Blind Testing เป็นต้น

Denominazione di Origine Controllata e Garantita หรือ DOCG (ดีโอซีจี)

เป็นไวน์คุณภาพระดับยอดเยี่ยมสูงสุด ซึ่งต้องผ่านผลิตในมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกตามที่รัฐกำหนด โดยจะต้องรักษาคุณภาพให้เหมือนเดิมเป็นเวลา 10 ปี มีฉลากพันที่รอบคอขวดชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ ฉลากสีชมพูอ่อนใช้สำหรับไวน์ขาวมีฟอง (Sparkling white wine) ฉลากสีเขียวอ่อนใช้สำหรับไวน์ขาว (White wine) และ ฉลากน้ำตาลใช้สำหรับไวน์แดง (Red wine)

Classico (คลาสสิโก้)

หมายถึง ไวน์อิตาเลียนที่ถูกผลิตในบริเวณชุมชนที่อาศัยและอยู่มานาน เป็นแหล่งผลิตดั้งเดิมในเขต DOC หรือ DOCG ที่มีวัฒนธรรมในการทำไวน์มานานแล้ว บริเวณดังกล่าวจะถูกเรียกว่า คลาสสิโก้โซน

Riserva (ริเซอว่า)

หมายถึง ไวน์เกรด DOC หรือ DOCG ที่ต้องเก็บบ่มในโอ๊คนานกว่าปกติที่เคยทำ เช่น จากปกติบ่ม 12 เดือน ก็ปรับเป็น 24 เดือน เพื่อให้เกิดความซับซ้อนขึ้น ระยะการบ่มเพิ่มจะขึ้นอยู่กับคนทำไวน์

Superiore (ซูพีรีโอเร่)

หมายถึง ไวน์ตัวนั้นมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากกว่า 1-2% จากปกติ

Brunello di Montalcino (บรูเนนลโล่ ดิ มอนตาลชิโน)

หมายถึง ไวน์แดงที่ผลิตจากผลองุ่นพันธุ์ซานจิโอเวเซ (Sangiovese) ที่ได้จากไรองุ่นที่ปลูกในเขตพื้นที่ตำบลมอนตาลชิโน จังหวัดซิเอนา แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี และผ่านกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนรวมทั้งการจำหน่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ได้คุณภาพตามหลักประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมา