Podcast พอดแคสต์ คอไวน์ EP30-The 1855 Bordeaux Classification-instagram

The 1855 Bordeaux Classification

30.08.2563
เพื่อน ๆ คอไวน์มีใครงุนงง สับสนอย่างปุ้ยบ้างว่าบัญชีเมด็อค 1855 Bordeaux Classification เนี่ยเขาจัดลำดับชั้นของไวน์แคว้น Bordeaux ยังไง ไปฟัง History และคำตอบจากพี่หนุ่ย-สุนทร ลาภมูล คอไวน์สายครู พร้อมกันเลยค่ะ

4 คำศัพท์สำหรับ EP นี้ค่ะ

Thomas Jefferson

ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้จัดลำดับชั้นของไวน์ฝรั่งเศสคนแรกของโลก โดยแบ่งตาม Wineries ออกเป็น 3 Level

Exposition Universelle de Paris 1889

เป็นงานนิทรรศการระดับโลกครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคมถึงวันที่ 31 ตุลาคม ปีค.ศ.1889

บัญชีเมด็อก หรือ The Classification of Médoc

เป็นบัญชีที่ถูกประกาศเมื่อปี 1855 สำหรับแบ่งไวน์เป็น 5 ชั้น โดย
– ชั้นที่ 1 มี 4 ตัว (1973) ชาโต มูตอง ร็อธส์ชิลด์ ได้รับการปรับขึ้นมาเป็น 5 ตัว
– ชั้น 2 และชั้น 3 มี 14 ตัวเท่ากัน
– ชั้น 4 มี 10 ตัว และชั้น 5 มี 18 ตัว รวมทั้งสิ้น 61 ชาโต

5 ไวน์อรหันต์แห่งบอร์กโดซ์

ได้แก่ Chateau Latour (ชาโต้ลาตูร์), Chateau Lafite Rothschild (ชาโต้ลาฟิต-รอธส์ชิลด์), Chateau Haut-Brion (ชาโต้โอต์-บรีออง), Chateau Margaux (ชาโต้มาโกซ์) และ Chateau Mouton-Rothschild (ชาโต้มูตอง-รอธส์ชิลด์)