Podcast พอดแคสต์ คอไวน์ EP29-ไวน์ Tour de France ครบจบในตอนเดียว-instagram

ไวน์ Tour de France ครบจบในตอนเดียว

23.08.2563
ต้มยำไวน์ฝรั่งเศส EP นี้ ปุ้ยสรุปเรื่องราวของแหล่งผลิตไวน์ฝรั่งเศสแบบฟังครบจบในตอนเดียวให้เหล่าคอไวน์เข้าใจง่าย ๆ โดยจะเล่า Highlight เฉพาะพันธุ์องุ่นที่เป็นตัวเด่น ๆ เด็ด ๆ และสไตล์ของไวน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละแคว้นเท่านั้น ไปฟังกันเลย!

ต้มยำไวน์ฝรั่งเศส EP นี้ ปุ้ยสรุปเรื่องราวของแหล่งผลิตไวน์ฝรั่งเศสแบบฟังครบจบในตอนเดียวให้เหล่าคอไวน์เข้าใจง่าย ๆ โดยจะเล่า Highlight เฉพาะพันธุ์องุ่นที่เป็นตัวเด่น เด็ด ๆ และสไตล์ของไวน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละแคว้นเท่านั้น ไปฟังกันเลย!