Podcast พอดแคสต์ คอไวน์ EP23-Pinot Noir ไวน์สุดคลาสสิคแห่ง Burgundy-instagram

Pinot Noir ไวน์สุดคลาสสิคแห่ง Burgundy

12.07.2563
ปุ้ยและคุณต้น คอไวน์สายประกวด จะพาไปท่องโลกไวน์เก่า เริ่มกันที่ประเทศฝรั่งเศสในแคว้น Burgundy (เบอร์กันดี) ค่ะ ที่นี่ให้ผลผลิตองุ่นสำหรับทำไวน์ราคาแพงและมีคุณภาพมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง มาฟังกันค่ะว่าแคว้นนี้ทำไวน์ที่มีเสน่ห์ เย้ายวนลิ้นคอไวน์ได้มากอย่างไร

8 คำศัพท์สำหรับ EP นี้ค่ะ

Burgundy (เบอร์กันดี)

หรือเรียกกันในภาษาฝรั่งเศสว่า Bourgogne (บูร์กอญ) เป็นแคว้นผลิตไวน์แดงและขาวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่ Chablis (ชาบลี), Côte d’Or (โก๊ตดอร์), Côte Châlonnaise (โก๊ตชาลองแนส), Maconnais (มากอนเน่) และ Beaujolais (โบโฌเลส์)

Côte de Nuits (โก๊ตเดอนุย) Côte de Beaune (โก๊ตเดอโบน)

เป็นเขตย่อยในเขต Côte d’Or (โก๊ตดอร์) ซึ่งมีความหมายว่า เนินทองคำ (Golden slope) เพราะว่าเนินเขาตรงนี้มีอากาศที่เหมาะสม อากาศหนาวไม่หนาว มีแสงแดดดี และมีดินหลากหลายประเภทที่มีแร่ธาตุสำหรับองุ่นได้ดี

Beaujolais (โบโฌเลส์)

เป็นเขตที่ปลูกองุ่นพันธุ์กาเมย์ (Gamay) เป็นหลัก ใช้ทำไวน์แดงโบโฌเลส์ และโบโฌเลส์นูโว (Beaujolais Nouveau) ที่ไว้ใช้เฉลิมฉลองในงานประเพณีที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)

เป็นระบบรับรองแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของผลิตภัณฑ์เกษตร และภูมิปัญญาของผู้ผลิตซึ่งมีความชำนาญเฉพาะทาง เป็นระบบที่มีการใช้มานานแล้วในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี พ.ศ.2478

AOC เปรียบได้กับสัญลักษณ์รับประกันแหล่งผลิตของประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น การที่จะผ่านการรับรองคุณภาพ AOC นี้ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด

International grape หรือ Noble grape (โนเบิ้ลเกรป)

หมายถึง พันธุ์องุ่นแดงและเขียวที่นิยมปลูกและใช้ทำไวน์ทั่วโลก ได้แก่ Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah หรือ Shiraz, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, Sémillon, และ Chenin Blanc

Chablis (ชาบลีส์)

เป็นเขตปลูกองุ่นพันธุ์ชาร์ดอนเน่ สำหรับทำไวน์ขาวชาบลีส์ เป็นเขตที่ตั้งอยู่เหนือสุดของแคว้นเบอร์กันดี

Pouilly-Fuissé (ปูญีฟุสเซ่)

หมายถึง ไวน์ปูญีฟุสเซ่ ไวน์ขาวที่ทำจากองุ่นชาร์ดอนเน่ที่ผลิตในเขตมากอนเน่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นเบอร์กันดีเท่านั้น

North-facing slope

จะเป็นฝั่งที่ได้รับแดดน้อยกว่า (แดดช่วงบ่าย) และ South-facing slope เป็นฝั่งที่ได้รับแสงแดดมากกว่า (แดดช่วงเช้า) ถ้าเป็นประเทศซีกโลกใต้ให้จำสลับกัน