Podcast พอดแคสต์ อ่านเล่นเป็นเรื่อง EP87-ปีศาจ-instagram

ปีศาจ

6.12.2563
นวนิยายสะท้อนสังคมกับเรื่องราวที่เป็นเสมือน “ปีศาจ” ที่ตามหลอกหลอนอยู่ในทุกยุคสมัย งานเขียนของ “เสนีย์ เสาวพงศ์” ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักต่างชนชั้นระหว่าง “สาย” ลูกชายชาวนา และ “รัชนี” ลูกสาวคนเล็กจากครอบครัวผู้ดีเก่า ความแตกต่างทางสังคมของพวกเขาก่อให้เกิดการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ

อ่านเล่นเป็นเรื่อง EP นี้ เราหยิบนวนิยายความรักของคนหนุ่มสาวและการต่อสู้เพื่อไขว่คว้าหาอิสรภาพ กับหนังสือเรื่อง “ปีศาจ” งานเขียนของ “เสนีย์ เสาวพงศ์” ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จักในนาม “ศักดิชัย บำรุงพงศ์” ผู้มีผลงานเขียนมากมาย

เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่าง “สาย สีมา” ลูกชายชาวนาฐานะธรรมดา ๆ ทนายความผู้มีอุดมการณ์และกล้าท้าทายอำนาจเพื่อแสวงหาความเท่าเทียม กับ “รัชนี” ลูกสาวคนเล็กจากครอบครัวผู้ดีเก่าที่ยึดถือหลักขนบธรรมเนียมประเพณี แต่หากเธอกลับมีหัวสมัยใหม่ เฉลียวฉลาดและมีความคิดเป็นของตนเอง

การต่อสู้ของคู่รักหนุ่มสาวที่พยายามลบล้างความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม นวนิยายที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยที่หยั่งรากลึกมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวความรักของเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ไปติดตามฟังพร้อมกันค่ะ