Podcast พอดแคสต์ อ่านเล่นเป็นเรื่ง EP83-การเดินทางของผีเสื้อหลากสี-instagram

Becoming A Butterfly การเดินทางของผีเสื้อหลากสี

8.11.2563
วรรณกรรมเยาวชนที่เปรียบเด็ก ๆ เป็นดั่งผีเสื้อหลายหลากสีที่ต้องให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลเพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผีเสื้อที่พร้อมกางปีกสยายได้อย่างงดงาม กับเรื่องราวของ “ลิซ่า” นักจิตวิทยาฝึกหัดกับเคสของเด็ก ๆ ที่เข้ารับการบำบัดด้านจิตเวช อาทิ เด็กชายมังกร เด็กหญิงไร้เสียง เด็กชายโทรโข่ง และอีกหลากหลายเคส จะน่าสนใจขนาดไหน ไปฟังพร้อมกันค่ะ

อ่านเล่นเป็นเรื่อง EP นี้ เราขอแนะนำหนังสือที่จะช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีแนวความรู้ในการสังเกตพฤติกรรมของลูก ๆ เพื่อทำความเข้าใจและดูแลพวกเขาอย่างถูกวิธี

กับงานของนักจิตวิทยาเด็ก ผ่านหนังสือเรื่อง “BECOMING A BUTTERFLY การเดินทางของผีเสื้อหลากสี”
งานเขียนของคุณเมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเจ้าของเพจ “ตามใจนักจิตวิทยา”

เรื่องราวจากประสบการณ์ตรงในการเป็นนักจิตวิทยากับ 12 เคสตัวอย่าง เช่น เด็กชายมังกร เด็กหญิงไร้เสียง เด็กชายโทรโข่ง เด็กหญิงบนหอคอย และอีกหลายเคสที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย

เรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหน ไปฟังพร้อมกันค่ะ