Podcast พอดแคสต์ BCT EP64-NBA กลับมาเปิดเกมส์อีกครั้ง-instagram

ไม่ไหว NBA ก็ไม่ฝืนดิ

3.07.2563
เมื่อลองตั้งใจทำแล้ว ต้องไปให้สุดทาง พยายามให้สุดขั้น มากบ้าง น้อยบ้างที่อุปสรรคจะกางกั้น ก็อย่าเพิ่งถอยหลัง สูดหายใจบากบั่นผ่านมันไปให้ได้ หรือไม่ก็ไปให้ถึงที่สุด จะได้ตอบตัวเองได้ว่า “กู พยายามแล้ว” แปลกเหมือนกันที่การดิ้นรนเพื่อกลับมาในครั้งนี้ของ NBA มันเข้าทางกับข้อความข้างบนเหลือเกิน ทำไมเหรอครับ ใน EP นี้มาถกกัน

เมื่อลองตั้งใจทำแล้ว ต้องไปให้สุดทาง พยายามให้สุดขั้น มากบ้าง น้อยบ้างที่อุปสรรคจะกางกั้น ก็อย่าเพิ่งถอยหลัง สูดหายใจบากบั่นผ่านมันไปให้ได้ หรือไม่ก็ไปให้ถึงที่สุด จะได้ตอบตัวเองได้ว่า “กู พยายามแล้ว”

แปลกเหมือนกันที่การดิ้นรนเพื่อกลับมาในครั้งนี้ของ NBA มันเข้าทางกับข้อความข้างบนเหลือเกิน ทำไมเหรอครับ ใน EP นี้มาถกกัน