Podcast พอดแคสต์ BCT EP59-NBA's Alias-instagram

NBA’s Alias ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ

29.05.2563
คนเราดังไม่ดังมันดูกันไม่ยาก หากดังแท้แน่จริงในวงกว้างมันต้องมีแต่คนรู้จัก ทำอะไรก็มีแต่คนสนใจ กระดิกนิด ขยับหน่อย ก็กลายเป็นประเด็นผลงานโดดเด่นจนใคร ๆ ก็ขนานนามจนกลายเป็นฉายาที่ใช้เรียกแทนชื่อ โดยสื่อถึงความสามารถอันเป็นอัตลักษณ์ ไม่ก็บุคลิกลักษณะที่แสดงออกมา ดังไม่ดังวัดกันแบบนี้ ยิ่งมันเป็นฉายาที่ตั้งโดยแฟน ๆ ที่รัก และติดตามเขาจากอีกฟากโลก ต่างความคิดต่างวัฒนธรรม มาหาคำตอบกันว่าฉายาพวกเขาจะออกมาเป็นยังไงกันบ้าง

คนเราดังไม่ดังมันดูกันไม่ยาก หากดังแท้แน่จริงในวงกว้างมันต้องมีแต่คนรู้จัก ทำอะไรก็มีแต่คนสนใจ กระดิกนิด ขยับหน่อย ก็กลายเป็นประเด็นผลงานโดดเด่นจนใคร ๆ ก็ขนานนามจนกลายเป็นฉายาที่ใช้เรียกแทนชื่อ โดยสื่อถึงความสามารถอันเป็นอัตลักษณ์ ไม่ก็บุคลิกลักษณะที่แสดงออกมา ดังไม่ดังวัดกันแบบนี้ ยิ่งมันเป็นฉายาที่ตั้งโดยแฟน ๆ ที่รัก และติดตามเขาจากอีกฟากโลก ต่างความคิดต่างวัฒนธรรม มาหาคำตอบกันว่าฉายาพวกเขาจะออกมาเป็นยังไงกันบ้าง