Draft & NBA Awards

28.06.2562
Event ใหญ่ของ NBA ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวน่าประทับใจใน 2 รายการนั่นคือ NBA Draft และ NBA Awards ทั้ง 2 เวทีมีเรื่องราวสะท้อนหลายเหลี่ยมมุมให้เราได้ติดตามเฝ้าดู ทั้งเรื่องราวชีวิตที่ต้องผ่านความอุตสาหะมากมาย ทุ่มเท และต้องลงทุนเสียสละไปมากขนาดไหนเพื่อจะประสบความสำเร็จ ทุกคนล้วนมีเคล็ดที่ไม่ลับในการขับเคลื่อนพลังไปสู่เป้าหมาย Episode นี้ เราไปหาคำตอบของพลังบวกดังกล่าวจาก 2 เวทีนี้กันเลยครับ

Event ใหญ่ของ NBA ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวน่าประทับใจใน 2 รายการนั่นคือ NBA Draft และ NBA Awards ทั้ง 2 เวทีมีเรื่องราวสะท้อนหลายเหลี่ยมมุมให้เราได้ติดตามเฝ้าดู ทั้งเรื่องราวชีวิตที่ต้องผ่านความอุตสาหะมากมาย ทุ่มเท และต้องลงทุนเสียสละไปมากขนาดไหนเพื่อจะประสบความสำเร็จ

ทุกคนล้วนมีเคล็ดที่ไม่ลับในการขับเคลื่อนพลังไปสู่เป้าหมาย Episode นี้ เราไปหาคำตอบของพลังบวกดังกล่าวจาก 2 เวทีนี้กันเลยครับ